درباره ما

این وب سایت متعلق به "امین نجف پورخادم" می باشد.

خدماتی که در این سایت ارایه میگردد مربوط به خدمات فنی و مهندسی در زمینه رشته های معماری و عمرانی است، شامل فروش تجهیرات و ارایه خدمات مربوطه در این زمینه. از قبیل طراحی و اجرای معماری و سازه و برق و مکانیک و تجهزات مرتبط

نظرات